Dina ögon avslöjar dig. EyeDetect® är en ny typ av lögndetektor som snabbt och kostnadseffektivt identifierar oönskade kandidater, genom att registrera förändringar i pupiller.

Advarsel! Etterforsker1 ved Thomas Mathiesen selger EyeDetect tester. Etterforsker1 oppgir uriktig treffsikkerhet for andre tester for å fremheve den ene testen de har fått tilgang til. Vi har gjort leverandøren i Utah oppmerksom på problemstillingen.

 

Etterforsker1 har også en hjemmeside hvor de reklamer for IntegrityView tester og polygraftester. Etterforsker1 og Thomas Mathiesen bruker IntegrityView navnet i sin markedsføring, uten å ha kontrakt med rettighetshaver for testene, og uten å ha tilgang til testene. Så vidt oss bekjent har ikke Etterforsker1 noen polygrafister eller polygrafinstrument. Det virker som Etterforsker1 bruker IntegrityView testen og polygraftester i sin markedsføring som click-bait for å deretter selge EyeDetect tester. De forsøker altså å lure deg for å tjene noen kroner på å selge deg noe annet. 

Vi har jobbet med forskerteamet bak IntegrityView testene siden 2014, og kjenner disse testene svært godt, inkludert hvem i verden som bruker- og har tilgang til testene. Thomas Mathiesen / Etterforsker1 er ikke blant selskapene som har rettigheter til IntegrityView testen, har aldri hatt det, og han kommer heller ikke til å få rettigheter slik han opererer. 

EyeDetect kan egne seg som screening test. For den slags tester er det en relativt rask og billig test. Dvs når man tester mange personer for samme problemstilling (for eksempel om man skal bakgrunnssjekke 20-30 personer for en stilling). En EyeDetect som viser at en person ikke snakker sant, bør ALLTID medføre at vedkommende deretter blir testet på nytt med polygraftest eller IntegrityView. 

Å bruke EyeDetect alene som for eksempel utroskapstest, eller test i kriminalsaker, uten å følge opp en EyeDetect test som viser løgn, fremstår som både useriøst og farlig med alvorlige konsekvenser for de som blir feilaktig anklaget.  

Pr i dag finnes det ikke solid nok, uavhengig forskning til å støtte at denne testen oppnår høy nok treffsikkerhet for å teste enkelthendelser. Det finnes ingen vitenskapelige studier på testens treffsikkerhet, som er utført av andre enn rettighetshaverne bak testen. De som påstår at denne testen er mer treffsikker enn polygraftester og IntegrityView tester til å teste enkelthendelser, overselger EyeDetect testen. 

For å teste enkelthendelser er polygraftester og IntegrityView tester vesentlig mer treffsikker og pålitelig. 

Pass på så du ikke blir lurt!

EyeDetect® är lämplig för:

 

- Bakgrundskontroll av arbetssökande
- Bakgrundskontroll av polis och försvarare
- Periodisk kontroll av anställda i samband med oacceptabelt riskbeteende i specifika yrken.
- Test av anställdas användelse av rusmedel i jobb.
- Ta emot mutor
- Dela känslig information. 
- Delta i allvarliga brottsliga aktiviteter.
- Köp, sälj, användning av droger.
- Inblandning i missbruk av barn eller vuxna.
- Undersökning av sexuella övergrepp.
- Kontrollåtgärder mot dömda brottslingar.
- 1: a eller 2: a del i ett "hurdle approach".

Short-facts om EyeDetect®:

- Varje test tar cirka 30 minuter.

- Testet är icke-invasiv.

- 86% korrekt som multi-issue test.

- 96% tillförlitlighet som single-issue test.

- *99% tillförlitlighet (sensitivitet) kan förväntas när EyeDetect är en del av ett "hurdle approach".

 

Vi utför test, säljer instrument och ger utbildning för personal så att du kan välja den lösning som bäst passar dig.

 

EyeDetect® programvaran låter dig utföra-, och övervaka alla test inom organisationen, utan stora investeringar. Vi utformar unika test och lösningar för dina behov, och säkerställer så att förväntad tillförlitlighet uppnås.

 

* Ej publicerad forskning. Procentagivelser är baserad på ett stort antal tester utförda med känd facit (demotester).

 

Videopresentasjon av EyeDetect®

Instrumentell løgndeteksjon og forventet nøyaktighet.