Dina ögon avslöjar dig. EyeDetect® är en ny typ av lögndetektor som snabbt och kostnadseffektivt identifierar oönskade kandidater, genom att registrera förändringar i pupiller.

Vi får forespørsler om å bruke EyeDetect til saker som omhandler utroskap og til å teste i saker som gjelder sedelighet. Testen egner seg ikke alene til slike tester, da vår oppfatning er at noen personer kan klare å jukse på denne testen. 

Det finnes heller ikke uavhengig forskning på denne testen, som medfører at oppgitt treffsikkerhet må ses i lys av dette.

Denne testen egner seg først og fremst som en screening test på grunn av at testen er billig og tar relativt kort tid. Testen kan brukes i forbindelse med bakgrunnssjekk ved jobbsøking eller i kombinasjon med andre tester. Det kan finnes aktører som forsøker å overselge denne og andre tester. Ring oss for et mer utførlig svar om du er usikker.

EyeDetect® är lämplig för:

 

- Bakgrundskontroll av arbetssökande
- Bakgrundskontroll av polis och försvarare
- Periodisk kontroll av anställda i samband med oacceptabelt riskbeteende i specifika yrken.
- Test av anställdas användelse av rusmedel i jobb.
- Ta emot mutor
- Dela känslig information. 
- Delta i allvarliga brottsliga aktiviteter.
- Köp, sälj, användning av droger.
- Inblandning i missbruk av barn eller vuxna.
- Undersökning av sexuella övergrepp.
- Kontrollåtgärder mot dömda brottslingar.
- 1: a eller 2: a del i ett "hurdle approach".

Videopresentasjon av EyeDetect®

Short-facts om EyeDetect®:

- Varje test tar cirka 30 minuter.

- Testet är icke-invasiv.

- 86% korrekt som multi-issue test.

- 96% tillförlitlighet som single-issue test.

- *99% tillförlitlighet (sensitivitet) kan förväntas när EyeDetect är en del av ett "hurdle approach".

 

Vi utför test, säljer instrument och ger utbildning för personal så att du kan välja den lösning som bäst passar dig.

 

EyeDetect® programvaran låter dig utföra-, och övervaka alla test inom organisationen, utan stora investeringar. Vi utformar unika test och lösningar för dina behov, och säkerställer så att förväntad tillförlitlighet uppnås.

 

* Ej publicerad forskning. Procentagivelser är baserad på ett stort antal tester utförda med känd facit (demotester).

 

Instrumentell løgndeteksjon og forventet nøyaktighet.