Logo of the compan Credibility Lie Detection Technology A leading provider of instrumental credibility assessment tests

NO NEED

TO GUESS

TAKE A TEST!

Credibility Lie Detection Technology www.logndetektortest.com

LÖGNDETEKTORTEST

Løgndetektestest med polygraph är fortfarande ofta det föredragna testet i många situationer. Under senare år har betydliga tekniska framsteg gjorts inom sensorteknik och analys, vilket innebär att test som används idag inte kan jämföras med gamla analoga polygraftest.

Summan av vetenskapligt publicerad forskning visar att polygraftester är över 900% mer tillförlitlig, över chans, än genomsnittlig mänsklig förmåga att bedöma trovärdighet.

Academy for Scientific Invenstigative Training ASIT logo Polygraph training
American Polygraph Association APA logo

INTEGRITYVIEW

Credibility Lie Detection Technology var ett av dom första företagen som började använda IntegrityView, och har varit medverkande i utvecklingen av IntegrityView. 

IntegrityView är en av flera nya innovativa kognitiva minnesdetektionstester som kan användas för att upptäcka lögner. Testet har visat hög tillförlitlighet i ett brett spektrum av peer-reviewed studier, och testet har använts som bevismedel i flera högprofilerade brottmål i Italien, där testet utväcklades.

Metoden är baserad på över 300 vetenskapligt publicerade studier om hjärnens responstid och koordination i komplexa kategoriseringsuppgifter. Testet uppfyller
Daubert Standarden för bevismedel, efter omfattande granskning och beslut i bland annat Trieste Court of Appeal.

SOME OF OUR CLIENTS

and end users

Accurate

Fast

Secure

  • Facebook
  • Twitter