OTROHETSTEST

Lögndetektortest är särskilt lämpligt för att klargöra frågor och misstankar om otrohet.

 

Våra test kan hjälpa er att reda ut-, och reparera den förtroendekris Ni upplever.

DET DU VET KAN DU LEGGE BAK DEG

SAMMEN ELLER ALENE

DET DU MISTENKER BLIR DU ALDRI FERDIG MED

ÅTERSTÄLLA FÖRTROENDE

De flesta par upplever utmaningar i förhållandet, där förtroende Ni har till varandra i en period brister. Om Ni skall överleva som ett par, beror på eran förmåga och vilja att ta tag i problemet. Det inkluderar att båda visar vilja att göra det som är nödvändigt för att återställa förtroendet.

Lögndetektor-test är ofta den enda möjliga metoden som förmår att ge svar på frågor om otrohet, och är därmed ofta det enda sättet som kan återställa ömsesidigt förtroende. 

Lögndetektortest gör det möjligt för er att på ny bli ett lyckligt par, efter en period med misstankar om otrohet. 

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Par, Oslo

Tusen takk for at du finnes! Du  aner bare ikke hvor mye testen har  betydd for oss. Du har reddet vår familie fra å gå til grunne.

Mann, Vestlandet

Takk igjen for ditt bidrag til å løysa opp i situasjonen vår. Eg kjem til å anbefala deg vidare.

Par, nær Oslo

Det eneste vi angrer på er at ikke gjorde dette før. Endelig, etter alle disse år har vi fått lagt alt dette vonde bak oss. Stå på! Du gjør en uvurderlig jobb!

TEST

ELLER

TERAPI?

Vår rekommendation är att Ni utför test med lögndetektor innan Ni går i parterapi. Efter lögndetektortestet kan det vara vettigt att prata med en partterapeut om vad som har framkommit i testet med lögndetektor. Terapeuten har inga andra verktyg eller tillförlitliga metoder för att avgöra om otrohet har inträffat eller ej. 

Några av våra kunder har betalat 30-50.000 kronor för parterapi, men utan att lösa den fötroendekris som de upplever som ett resultat av misstankar om otrohet.

 

Det är mycket lättare för parterapeuten att hjälpa er om Ni oppsöker parterapi efter lögndetektortestet.

KANSKJE DERE KJENNER DERE IGJEN?

Mange av våre klienter kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av deres situasjon: 

Mistanke om utroskap oppstår.

Den som mistenker konfronterer partneren med usikkerheten sin, men føler ikke at han/hun får svar på om utroskap har skjedd eller ikke. Usikkerhet forsterkes.

 

Den som mistenker setter igang undersøkelser på egenhånd. Det inkluderer ofte; a) Sjekker partners mobil/PC b) Sjekker logger på internet, søkehistorikk, historikk på sosiale medier c) Prøver å regne ut tidspunkt på reiser fra "a" til "b", for å se om det er mulig å gjennomføre reiser/besøk innenfor tidsrammen d) Sjekker GPS logger hos partneren. Sjekker Facebook o.l profiler på den personen som samboer fryktes å være utro med. Den som mistenker utroskap reiser noen ganger etter partneren når han/hun skal i møter for å sjekke om han/hun møter en annen.

Den som blir mistenkt er i starten ikke klar over hvor omfattende etterforskning partneren setter i gang. På hjemmebane kan spørsmålene om utroskap bli mange og svært intense. I tillegg hagler det ofte andre beskyldninger. Den som blir mistenkt for utroskap vil derfor også ofte endre adferd i denne prossessen. For eksempel holdes informasjon tilbake for den som retter mistankene... som igjen leder til at den som rettet mistanken om utroskap blir enda mer usikker når han/hun får vite at enda mer har blitt skjult. Den som får mistankene rettet mot seg inntar en unnvikende adferd i både handlinger og ord, mens den som retter mistankene synes det er mistenkelig at partneren endrer adferd. 

Den som mistenker utroskap opplever ofte at undersøkelsene ikke beviser utroskap, men finner informasjon som oppleves som mistenkelig, eller styrker mistanken. 

Det begge parter skal være klar over, er at disse adferdsendringene skjer både i parforhold der mistankene om utroskap er korrekt, og i parforhold der mistankene om utroskap ikke stemmer. Dynamikken er den samme. 

Derfor er det vanskelig-, for ikke å si nær sagt umulig å avsløre utroskap som ligger tilbake i tid med tradisjonell type etterforskning. Det er der vi kan hjelpe dere. 

Den som er uskyldig til utroskap må være klar over at mistankene den andre har rettet ikke går over. Tvert imot blir det som oftest bare mer intenst og mer problematisk, til partneren en dag flytter ut. Om den som er uskyldig til utroskap ønsker å redde forholdet, så er det løgndetektortest / IntegrityView test som gjelder. Venter du for lenge, så risikerer du at konflikten som øker underveis kan gjøre det vanskelig å redde forholdet, selv om en test viser at utroskap ikke har skjedd. 

Det er også viktig å være klar over at selv der vi avdekker utroskap i en test, ser det ut til at de fleste par klarer seg fint etterpå. Vi mener det skyldes at det er tillit som er det viktigste. Om partneren din ikke føler at han/hun kan stole på deg, så er det stort sett kun et tidsspørsmål før forholdet er over. Om du har noe du fortsatt skjuler vedrørende utroskap, så er løgndetektortest en perfekt anledning til å legge frem det som har skjedd, samtidig som testen kan vise at det ikke har skjedd mer. Om du tilstår samme sak over kjøkkenbordet, uten en test, risikerer du at samboeren vil mistenke at noe mer har skjedd. 

Løgndetektortest med polygraf eller IntegrityView punkterer problemstillingen, og er en katalysator som gir dere mulighet til å reparere tillitsproblemene i forholdet. 

Les om "Samir" som ønsket at kona skulle ta en test, etter at han oppdaget at en annen mann sendte henne meldinger med seksuelt innhold.

Les om "Solveig" som ble usikker på om mannen fortalte sannheten om jobbreisene.

Les om "Svein" som var litt usikker på om kjæresten hadde vert trofast, og bare ønsket å få tvilen fjernet før de giftet seg.

Les om "Lotta" og "Ivar" som mistenkte mistenkte hverandre for utroskap.