HUR GÅR ETT LÖGNDETEKTORTEST FÖRE SIG?

01

VAD KAN VI TESTA?

Med polygraf (lögndetektor) kan vi testa om en händelse har inträffat eller ej. Lögndetektortestet kan inte testa attityder eller hypotetiska situationer. Vi kan testa både nya och gamla saker.

Notera att lögndetektortest har begränsat antal frågor (typisk 1-4 frågor). I otrohetstester använder vi ett test som definieras som en 1-fråga test, men som utgör tre frågor, som testar olik 'grad av otrohet'. Vi rekommenderar att det testet används i alla tilfällen där det testat kan användas.

02

FÖRBEREDELSE

Det är nästan ingenting du behöver förbereda före ett test. Du behöver inte formulera frågorna i detalj före lögndetektortestet, men du bör veta vad du vill testa. Det är Ni som bestämmer vad vi skall testa, och vad som inte skall testas. Polygrafisten måste antagligen ändå ändra och formulera frågorna så att de följer riktlinjer för testformat som ska användas i testet.

03

TESTDAGEN

Du måste möta nykter testdagen. Om du tar medicin, måste du ta medicinen i den dos som din läkare ordinerat. Om du tar mediciner eller droger som du inte har fått av din läkare-, eller har tagit medikament i dos som inte har ordinerats av din läkare, kommer testet visa att du har försökt fuska. I fall du i vanliga fall tar medicin i dos som avviker från mängd som har ordinerats av din läkare måste du ge oss besked innan testet. Personer med tremor, eller andra sjukdommar i nervsystemet måste ge besked om detta när du bokar testet. I vissa sådana tillfällen kan test utföras. I andra fall inte. 

Testet betalas samma dag som testet utförs - innan testet börjar. 

Testdagen har vi först en konversation där vi går igenom problemställningen och konstruerar frågorna. 

04

TESTET

Testen är baserat på din frivillighet. Räkna ca 2 timmar test vid misstanker om stöld. 2-3 timmar test för test som gäller fråga om övergrepp och misstanke om otrohet. Alla relevanta frågor genomgås med parterna innan testet börjar. Alla test dokumenteras med ljud och bild, inklusiva testdata fån polygrafprogramvaren. Testet utförs på nöytral platts som har god ljudisolering. Normalt bokar vi testlokal själva, för att vara säker på att testlokalet har dom faciliteter som påkrävs. För otrohetstest rekommenderar vi att ni både möter till testet. Under testfasen är det enbart den som testas och polygrafisten som befinner sig i rummet.  

05

EFTER TESTET

I de allra flesta fall kan vi ge ett preliminärt svar på testet ca 15-20 minuter efter testets slutförande. Om det finns tid, kommer vi att gå igenom testet med dig på platts, så att ni får detaljinformation om vad som har framkommit under testet, och där ni själva får se med egna ögon hur det ser ut. Notera dock att det resultat ni får direkt efter testet är ett preliminärt svar, och inte det slutliga utlåtandet. Några dagar efter testet lämnas vår slutsats i en slutrapport. Testrapporten skickas till er via krypterad e-post (Kunden får en kod från oss som används för att öppna filen med testrapporten).

06

UPPFÖLJNING

Vi kontaktar normalt inte kunder (eller personer vi testar) efter slutfört uppdrag, men är tillgängliga för alla klienter som har frågor om test, rapporter och analys. Telefonkontakt och e-postkorrespondens före och efter testet faktureras inte, om inte särskilt överenskommits.

07

SEKRETESS

Vi krypterar alla testdata och använder så kallad "military spec" -krypteringsteknik. Vi rekommenderar att du använder Protonmail om du vill ha hög säkerhet i kommunikation med oss. Vi sparar så lite information och personuppgifter som möjligt om kunder. Dom uppgifter vi sparar (typisk frågor och grafer), raderas efter 1 år, förutom i fall där vi särskilt avtalar något annat. Medicinsk data och hälsorelaterad information lagras inte, förutom när det avtalas i varje enskilt fall, eller det finns sådan information i de frågor som används i testet.

08

PERSONDATA - BETALNING

Vi föredrar betalning med kort, och använder betalningsterminal för resor i Norge. I Sverige föredrar vi kontant betalning. Evt skickas faktura via e-post, som betalas innan testet testdagen (betalas med VISA eller Mastercard). 

 

Notera att även om vi har hög IT säkerhet för kunddata, kan du riskera att ditt namn inngår i bokföringsuppgifter som hanteras av bokföringsbyrå och myndigheter (sådana kunddata kommer inte koplas emot vilken typ av uppdrag vi har utfört för kunden, annat än att det står "efterforskning" på faktura / kvitto. Det står inte 'lögndetektortest' eller liknande). För kunder med stort behov av diskretion, rekommenderar vi kontantbetalning, mot kvitto. Då kommer inga namn att registreras i bokförningsbilagor.

09

FÖRSÖK TILL FUSK

Några av de personer vi testar är skyldiga. En del skyldiga personer vill resonnera att det kvittar om dom tas i fusk eller lögn. Det finns därför ett incitament för många att fuska på testet. 

För att säkra att vi avslöjar fuskare, utan att stämpla personer som inte fuskar som fuskare, är det mycket viktigt att du som ska göra ett test, följer de meddelanden du får genom hela testet.

Om du är oskyldig, och tänker att du skall försöka framprovosera reaktioner för att hjälpa testet, riskerar du med hög sannolikhet att identifieras som fuskare. Om du är oskkyldig kommer testet visa att du är oskyldig om du fölljer dom instruktioner du får av polygrafisten genom testet.